หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562   8 พ.ค. 2562 12
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562    11 เม.ย. 2562 18
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   8 มี.ค. 2562 59
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562   8 ก.พ. 2562 142
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2561   8 ม.ค. 2562 107
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   12 ธ.ค. 2561 100
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561    16 พ.ย. 2561 115
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561   3 ต.ค. 2561 125
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561    7 ก.ย. 2561 112
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561    8 ส.ค. 2561 97
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561    9 ก.ค. 2561 123
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 153
  (1)     2