หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านแอปพีเคชั่น Line โดยการสแกน QR CODE หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/p9950x   8 พ.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562   8 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562    10 เม.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)    3 เม.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)   29 มี.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชน   21 มี.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    5 มี.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562   22 ก.พ. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่องตลาด   6 ก.พ. 2562 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562    6 ก.พ. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตารางออกหน่วยบริการรับขำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2562   5 ก.พ. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR Code คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย   28 ม.ค. 2562 52
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17