กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ พร้อมคณะ อสม. และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ
รพ.สต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 18.12 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 104 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย