กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
ข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ อาทิ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบบริหารจัดการ 5ส. ของโรงงาน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 14.37 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 123 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย