กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่าง เพื่อความโปร่งใสในการจัดเก็บของ อบต.นครชุม ประจำปี 2561  
 

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตต่าง เพื่อความโปร่งใสในการจัดเก็บของ อบต.นครชุม ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2561 เวลา 13.39 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย