หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ประชุมทุ่งเศรษฐี สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 15.16 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 222 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย