กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เข้าร่วมโครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เข้าร่วมโครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์ฯตามรูปที่โพสต์

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 12.01 น. โดย คุณ อนรรค บ่อน้อย

ผู้เข้าชม 685 ท่าน