หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
กพ 0037.3 / ว 2842 การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552 (ไฟล์ที่ 3)  [ 3 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2842 การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552 (ไฟล์ที่ 2)  [ 3 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2842 การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552 (ไฟล์ที่ 1)  [ 3 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2841 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำรหับการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท) ประจำปี 2  [ 3 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2749 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 ภาษีมูลค่าเพิ  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2749 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 ภาษีมูลค่าเพิ  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2749 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 ภาษีมูลค่าเพิ  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2747 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (งวดที่ 5) (ไฟล์ที่  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2747 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (งวดที่ 5) (ไฟล์ที่3  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2747 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (งวดที่ 5) (ไฟล์ที่  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2747 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (งวดที่ 5) (ไฟล์ที่1  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2741 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.3 / ว 2742 การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง และหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการการคลัง รุ่นท  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
กพ 0037.1 / 282 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรม  [ 2 ก.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     816      817      818     (819)     820      821      822     ....หน้าสุดท้าย >> 876