หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานและอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8196 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงล่อน หมู่ที่ 8 บ้านคลองแม่ลายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายพงษ์ใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหวังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซด์ ในระบบจัดการเว็บไซด์เครือข่าย อปท.จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18