หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมตลิ่งโดยวิธีหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี เด็กเล็กจำนวน 26 คน คนละ 20 บาท จำนวน 31 วัน เป็นเงิน 16,120.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง เด็กเล็กจำนวน 21 คน คนละ 20 บาท จำนวน 31 วัน เป็นเงิน 13,020.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน เด็กเล็กจำนวน 45 คน คนละ 20 บาท จำนวน 31 วัน เป็นเงิน 27,900.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี เด็กเล็กจำนวน 28 คน คนละ 20 บาท จำนวน 31 วัน เป็นจำนวนเงิน 17,360.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7852 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16