กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561   3 ต.ค. 2561 9
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561    7 ก.ย. 2561 21
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561    8 ส.ค. 2561 27
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561    9 ก.ค. 2561 45
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 62
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561   10 พ.ค. 2561 66
สขร.   ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561   9 เม.ย. 2561 76
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   12 มี.ค. 2561 102
สขร.   ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561   6 ก.พ. 2561 131
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560   15 ม.ค. 2561 136
สขร.   ประกาศผลการจัดซืั้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   12 ธ.ค. 2560 96
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560   8 พ.ย. 2560 79
  (1)     2