กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 21
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561   10 พ.ค. 2561 33
สขร.   ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561   9 เม.ย. 2561 46
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   12 มี.ค. 2561 80
สขร.   ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561   6 ก.พ. 2561 106
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560   15 ม.ค. 2561 110
สขร.   ประกาศผลการจัดซืั้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560   12 ธ.ค. 2560 78
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560   8 พ.ย. 2560 64
สขร.   ประกาศผลการจัดซืัอจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560   10 ต.ค. 2560 63
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560   14 ก.ย. 2560 49
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2560   7 ส.ค. 2560 50
สขร.   ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560   11 ก.ค. 2560 52
  (1)     2