กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปปช.และผู้เกี่ยวข้องเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน   10 ม.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   7 ม.ค. 2562 255
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)   7 ม.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561    4 ม.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562   2 ม.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย   2 ม.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   2 ม.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   7 ธ.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561   7 ธ.ค. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ธ.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1   27 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562   15 พ.ย. 2561 37
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16