กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7   24 พ.ค. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แห้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงพร้อมรั้ว   24 พ.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ   24 พ.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน   15 พ.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน    15 พ.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2561 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซ๊ซี ภาคเรียนที่1/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   11 พ.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561   10 พ.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561   9 พ.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ม่านม้วนพร้อมติดตั้งสำหรับสำนักงานอบต.และห้องประธานสภาอบต.นครชุม   27 เม.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6   24 เม.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองลึก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน   17 เม.ย. 2561 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11