กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คำขวัญของของนายกรัฐมนตรีและโอวาทจากผู้นำศาสนา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561   16 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดืนกรกฎาคม 2561   8 ส.ค. 2561 10
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561    8 ส.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ   11 ก.ค. 2561 17
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561    9 ก.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561   5 ก.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)   5 ก.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561   11 มิ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 37
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7   24 พ.ค. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แห้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงพร้อมรั้ว   24 พ.ค. 2561 53
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18