กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 23
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7   24 พ.ค. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แห้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงพร้อมรั้ว   24 พ.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ   24 พ.ค. 2561 26
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 0992 กำแพงเพชร   21 พ.ค. 2561 33
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   21 พ.ค. 2561 36
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคบริโภค   21 พ.ค. 2561 35
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   16 พ.ค. 2561 15
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท.จังหวัดกำแพงเพชร   15 พ.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน   15 พ.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน    15 พ.ค. 2561 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17