กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)    10 ต.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562   8 ต.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคพิษสุนัขบ้า   4 ต.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561   4 ต.ค. 2561 8
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561   3 ต.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม   18 ก.ย. 2561 19
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561    7 ก.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561   6 ก.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม   27 ส.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คำขวัญของของนายกรัฐมนตรีและโอวาทจากผู้นำศาสนา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561   16 ส.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดืนกรกฎาคม 2561   8 ส.ค. 2561 32
สขร.   สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561    8 ส.ค. 2561 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19