กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แห้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วงพร้อมรั้ว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 13.51 น. โดย คุณ นริศรา ระวังภัย

ผู้เข้าชม 67 ท่าน