กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมและประชาคมท้องถิ่น เพื่อดำเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 7 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 36
 


 
โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. [ 25 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 47
 
 
     


 
โครงการกิจกรรมส่งเสริม ผู้สูงอายุ [ 17 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 42
 


 
กินจืด ยืดชีวิต [ 9 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 47
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 มี.ค. 2561 ]  
อ่าน: 92
 


 
โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge management) [ 21 ก.ย. 2560 ]  
อ่าน: 156
 
 
     


 
โครงการฝึกทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบลนครชุม [ 12 ก.ย. 2560 ]  
อ่าน: 149
 


 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ยากไร้ (ทำวุ้นกะทิ) [ 9 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 256
 
   1     (2)     3      4      5