กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เข้าร่วมโครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน [ 28 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 512
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมได้จัดโครงการประชุมสัมนาผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558 [ 25 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 75
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 7 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 93
 


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมและประชาคมท้องถิ่น เพื่อดำเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 7 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 88
 
 
     


 
โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. [ 25 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 107
 


 
โครงการกิจกรรมส่งเสริม ผู้สูงอายุ [ 17 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 77
 
 
     


 
กินจืด ยืดชีวิต [ 9 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 99
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 มี.ค. 2561 ]  
อ่าน: 133
 
   1      2      3     (4)     5      6      7