กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการ รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก / โรคชิคุนกุนยา / โรคซิกา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 68
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เข้าร่วมโครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน [ 28 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 403
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมได้จัดโครงการประชุมสัมนาผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558 [ 25 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 58
 


 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 7 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 69
 
 
     


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมและประชาคมท้องถิ่น เพื่อดำเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 7 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 65
 


 
โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. [ 25 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 88
 
 
     


 
โครงการกิจกรรมส่งเสริม ผู้สูงอายุ [ 17 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 62
 


 
กินจืด ยืดชีวิต [ 9 เม.ย. 2561 ]  
อ่าน: 75
 
   1      2     (3)     4      5      6