กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 35
 


 
การฝึกอบรมและให้ความรู้เกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคประมง) [ 12 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 35
 
 
     


 
โครงการประชุมณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร.ตำบลนครชุม [ 27 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 49
 


 
โครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 53
 
 
     


 
คณะกรรมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 59
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมได้จัดอบรมโครงการป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 45
 
 
     


 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร มาประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ อบต.นครชุม [ 15 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 56
 


 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการ รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก / โรคชิคุนกุนยา / โรคซิกา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 95
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 7