กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 7
 


 
คณะกรรมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 8
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมได้จัดอบรมโครงการป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 9
 


 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร มาประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ อบต.นครชุม [ 15 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการ รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก / โรคชิคุนกุนยา / โรคซิกา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 44
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เข้าร่วมโครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน [ 28 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 91
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมได้จัดโครงการประชุมสัมนาผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558 [ 25 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 42
 


 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 7 พ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 43
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5