กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 45
 


 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย จังหวัดสงขลา [ 24 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 38
 
 
     


 
โครงการอบรมตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินเพื่อความโปร่งใสและต่อต้านคอรัปชั่นการเบิกจ่ายเงินของ อบต. นครชุม [ 23 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 39
 


 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี [ 23 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 48
 
 
     


 
โครงการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 40
 


 
โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำตามรอยพ่อ ที่หมู่ 11 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [ 9 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 32
 
 
     


 
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่โรงเรียนสาธิตฯ [ 9 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 28
 


 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 23
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9