Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
(T_T)..รู้ไหมน้ำนมหยดหนึ่งซึ่งไหลมา... ต้องใช้นำ้ตาหยาดเหงื่อสักเท่าไหร่.. บอกแม่เภอะนะ.. บอกทุกวันว่ารักท่านมากมาย... กอดแม่เถอนะให้คุณเคย... กอดเลยไม่ต้องอายก่อนไม่มีแม่ให้กอด...

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

ฝึกอาชีพทำข้าวต้มมัด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเยาวชนและประชาชน(ขนมพื้นบ้าน)

ทำข้าวต้มมัด

ในวัันที่ 7 มิถุนายน 2555

เวลา 09.00  น.เป็นต้นไป

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

*******************************************************

 

การแสดงพื้นบ้านของนครชุม

ร่วมเทิดพระเกียรติฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น
การให้บริการของอบต.
 
ราคาน้ำมัน
เว็บไซต์อื่นๆ

 

 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อบต.นครชุม
Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ศพด.ระดับเขต ศพด.ระดับเขต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดมาตรฐานดีเด่นระดับเขต ณ วันที่ 14 ส.ค. 25... Read more
ศพด.ระดับจังหวัด ศพด.ระดับจังหวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน สังกัดอบต.นครชุม ได้รับรางวัล ศพด.ดีเด่นระดับจังหวัด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 Read more
รับประทานโล่รางวัล อปถ. จากหม่อมศรีรัศมิ์ ฯ รับประทานโล่รางวัล อปถ. จากหม่อมศรีรัศมิ์ ฯ นายกเข้ารับประทานโล่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากหม่อมศรีรัศมิ์ ฯ ณ 16ส.ค.55 Read more
รางวัลอปถ.ดีเด่นระดับอำเภอ รางวัลอปถ.ดีเด่นระดับอำเภอ รับรางวัลการปรพกวด อบต.ดีเด่นด้านอนุรักษ์แม่น้ำปิง ระดับอำเภอ ประจำปี2542 ณ 31 ส.ค. 2542 Read more
ศูนย์ประสานงานพลังแห่งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ศูนย์ประสานงานพลังแห่งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.นครชุมได้รับโล่ประกาศเกียนติคุณ ศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ณ 1 ก.พ.47 Read more
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด รับโล่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตำบลนครชุม ที่สามารถดำเนินงานหมู่บ้านเข็มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด Read more
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเครือข่ายสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร Read more
การบรูณาการงานสุขภาพจิต การบรูณาการงานสุขภาพจิต ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลการดำเนินการบรูณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน Read more
รางวัลชนะเลิศแข่งเปตองอันดับ1 รางวัลชนะเลิศแข่งเปตองอันดับ1 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร Read more