Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
("-")...อบต.นครชุม..ยินดีต้อนรับ...สิ่งแวดล้อมดี...ประชาชนมีการศึกษา...พัฒนาตำบลน่าอยู่...ควบคู่คุณภาพชีวิต..(*-*)

ข่าวจัดซื้่อจัดจ้าง

ฝึกอาชีพทำข้าวต้มมัด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเยาวชนและประชาชน(ขนมพื้นบ้าน)

ทำข้าวต้มมัด

ในวัันที่ 7 มิถุนายน 2555

เวลา 09.00  น.เป็นต้นไป

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

*******************************************************

 

การแสดงพื้นบ้านของนครชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น
การให้บริการของอบต.
 
ราคาน้ำมัน
เว็บไซต์อื่นๆ