กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างโครงการติดตั้งตะแกรงกันนก อาคารที่ทำการและห้องประชุม อบต.นครชุม หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยหมู่ที่ 8,9 ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ตามมติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระเบียงรักษ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6