กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2561 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]อาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างโครงการติดตั้งตะแกรงกันนก อาคารที่ทำการและห้องประชุม อบต.นครชุม หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเศรษฐี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยหมู่ที่ 8,9 ตำบลนครชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7