กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0992 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9