กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
   
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลนครชุม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-850-870
  โทรสาร : 055-850-870
  Website : www.nakhonchum-kpp.go.th
  Email : nakhonchum999@gmail.com